Zgłoszenia mikroinstalacji do energetyki

W ramach współpracy wszytskie zaintalowane przez nas mikroinstalacje zgłaszamy do odpowiedniego operatora energii elektrycznej.


Pamiętaj, że moc instalacji nie może być większa niż moc przyłączeniowa określona w umowie z energetyką.

Wypełnienimy dla Państwa zgłoszenie przyłączenia mikroinstalacji do sieci oraz prześlemy do odpowiedniego dostawcy energii wraz z odpowiednimi załącznikami.

Zgłoszenie, oprócz danych wnioskodawcy zawiera informację ze wskazaniem lokalizacji przyłączenia mikroinstalacji oraz schemat instalacji elektrycznej budynku.

Po zweryfikowaniu dokumentów przez operatora sieci energetycznej wnioskodawca zostaje poinformowany o przyjęciu zgłoszenia.
Jeżeli dokumentacja jest kompletna, operator powinien w ciągu 30 dni od zgłoszenia przyłączenia mikroinstalacji do sieci dostarczyć i zainstalować u wnioskodawcy licznik dwukierunkowy.

Niektóre instalacje fotowoltaiczne wymagają uzgodnienia z rzeczoznawcą ppoż oraz zgłoszenia do straży pożarnej. Chesz wiedzieć jakie instalacje wymagają uzgodnień ppoż? Sprawdź tutaj.
 
Zastanawiasz się nad zakupnem paneli fotowoltaicznych?
Nie czekaj skontaktuj się z nami!

Zgłoszenie fotowoltaiki do energetyki - najważniejsze informacje:

Aby móc korzystać z mikroinstalacji i cieszyć się energią ze słońca musisz wiedzieć, że:
  • każda nowa instalacja musi być zgłoszona do odpowiedniego dostawcy energii, dzięki czemu Ty stajesz się prosumentem
  • każda rozbudowa istniejącej mikroinstalacji również podlega aktualizacji. W zgłoszeniu należy zamieścić informacje o istniejących oraz nowych urządzeniach wytwórczych i przetwórczych.
  • W przypadku rozbudowy wystarczy wysyłka samego zgłoszenia, na podstawie którego operator wysyła aktualizację zgłoszenia OSD.
  • instalacje do 50 kW nie potrzebują pozwolenia na budowę, wystarczy samo złoszenie.

Procedura zgłoszenia mikroinstalacji do dostawcy energii

Krok 1
Poinformujemy operatora o przyłączeniue mikroinstalacji do jego sieci elektroenergetycznej.  Zgłoszenie to należy przygotoważ na odpowiednim wzorze oraz przesłac odpowiednią "drogą", ponieważ  u każdego dostawcy wygląda to trochę inaczej. Każdy wniosek musi zawierać wszystkie niezbędne załączniki. Między innymi do wniosku należy dołączyć:
  • schemat instalacji elektrycznej ukazujący sposób przyłączenia instalacji
  • specyfikacja techniczna oraz karty katalogowe paneli fotowoltaicznych, inwerterów oraz innych użytych urządzeń
  • certyfikaty sprzętu spełniający wymagania NC RfG wydany przez upoważniony podmiot certyfikujący bądź deklaracja zgodności
  • upoważnienie/pełnomocnictwo dla osoby zgłaszającej występującej w imieniu klienta
  • oświadczenie o posiadaniu własności do nieruchomości na której planowana jest inwestycja
  • oświadczenie instalatora potwierdzające jego kwalifikacje

Krok 2
Operator sprawdzi zgłoszenie, jeśli jest ono poprawne otrzymasz wiadomość o jego przyjęciu. W ciągu 30 dni zakład energetyczy oddeleguje na miejsce instalacji swoją ekipę, która sprawdzi stan techniczny mikroinstalacji, zamontuje licznik dwukierunkowy zdalnego odczytu wraz układem zabezpieczającym oraz przyłączy mikoinstalację do sieci. Wymiana licznika jest bezpłatna!

Jako potwierdzenie odebrania mikroinstalacji przez dostawcę otrzymasz dokument OSD, które jest niezbędne jeśli chcesz starać się o dofinansowanie.Informujemy, iż odpowiedź na Państwa pytanie zostanie udzielona przez firmę F.H.U. BIO-KLIM Adam Jańcik na podany adres e-mail. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez firmę F.H.U. BIO-KLIM Adam Jańcik dla celów udzielenia odpowiedzi. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do uzyskania odpowiedzi. Administratorem danych jest firma F.H.U. BIO-KLIM Adam Jańcik.

Wysyłając wiadomość przez formularz kontaktowy wyrażasz zgodę na przekazywanie informacji handlowej drogą mailową i telefoniczną w ramach konsultacji*