Pompy ciepła powietrze-woda to nowoczesne i alternatywne urządzenia wykorzystujące energię cieplną zawartą w powietrzu.

Współcześnie poszukuje się różnych alternatyw dla tradycyjnych kotłów. Z jednej strony ma to wymiar ekologiczny, a z drugiej – ekonomiczny. Wszak zarówno drewno, jak i paliwa kopalne, stale drożeją. Opisywane tu pompy ciepła zaś stanowią jedno z kilku rozwiązań, jakie pozwalają w domu lub w firmie pozyskiwać czystą energię z jej odnawialnych źródeł.

Pompy ciepła powietrze-woda to nowoczesne i alternatywne urządzenia wykorzystujące energię cieplną zawartą w powietrzu.

Jedno urządzenie jest w stanie samodzielnie zapewnić ogrzewanie budynku, przygotować ciepłą wodę użytkową dla całej rodziny.

Wybór pompy ciepła jest nie tylko inwestycją w wygodny i wszechstronny, ale również energooszczędny, cichy oraz przyjazny dla środowiska system grzewczy/chłodniczy. Mogą stanowić jedyne źródło ciepła lub współpracować z istniejącym urządzeniem grzewczym,

W związku z ciągle rosnącą średnią temperaturą powietrza w okresie zimowym wynikającą ze stale ocieplającego się klimatu bardzo niskie temperatury ujemne występują w naszym kraju coraz rzadziej. Firma Mitsubishi Electric posiada w swojej ofercie dwa rodzaje pomp ciepła: Eko Inverter, dostosowane do nowo budowanych domów z instalacją grzewczą opartą na ogrzewaniu podłogowym, oraz Zubadan, który jest idealnym rozwiązaniem do budynków modernizowanych z ogrzewaniem podłogowym, jak również z grzejnikami. Model ten jest zdolny do działania z pełną mocą przy -15°C, potrafi również zapewnić komfort cieplny w budynku nawet w temperaturze - 28°C.

Przeznaczenie pomp ciepła

Podobnie jak zwykłe piece, służą one do podgrzewania wody użytkowej i tej znajdującej się w instalacji systemu ogrzewania. Do głównych atutów prezentowanego rozwiązania w porównaniu z dotychczas najpopularniejszymi elementami układów grzewczych należy przede wszystkim brak emisji jakichkolwiek spalin, co ma niebagatelne przełożenie na środowisko naturalne.

Jakie jest przeznaczenie omawianych produktów? Urządzenia te mają na celu transfer, ale i transformację energii z dolnego źródła, do źródła górnego – czyli wody znajdującej się w obiegu CO i CWU. Energię pozyskują z powietrza, gruntu lub wód podziemnych, przy czym do najpowszechniej używanych pomp ciepła zalicza się te, które czerpią z otoczenia budynku. Mają na tyle dużą wydajność, że są w stanie zapewnić skuteczne ogrzewanie nawet w sytuacji, gdy temperatury spadają do -28° Celsjusza, co w warunkach polskich jest bardzo rzadkie.

Ekologiczność i wydajność tych maszyn to jednak ich niejedyne atuty. Na korzyść przemawia także fakt, że nie wymagają praktycznie żadnego zaangażowania ze strony użytkownika. Zasobniki pieców na pellet czy węgiel (w tym ekogroszek) muszą być regularnie zasypywane, a same kotły powinny być okresowo czyszczone. Istotny jest też fakt, że znika konieczność wygospodarowania dodatkowego miejsca w domu czy budynkach gospodarczych na składowanie paliwa.

Warto również zwrócić uwagę na to, że zakup przeznaczonych do ekologicznego ogrzewania pomp ciepła często jest objęty dofinansowaniem. Istnieją bowiem liczne programy regionalne i rządowe, przewidujące fundusze na modernizację systemów grzewczych, co pozwala usuwać stare modele urządzeń i choć częściowo oczyszczać przestrzeń ze smogu. Takie wsparcie znacznie redukuje koszty związane z inwestycją w opisywane rozwiązanie.

Zapoznaj się z naszymi realizacjami pomp ciepła

Zapraszamy do galeri zdjęć

Jak działa pompa ciepła?

Jednostka zewnętrzna w której zachodzi proces odparowania czynnika chłodniczego, pobiera ciepło ze strumienia powietrza kierowanego na chłodnicę przez wentylatory. Jednostkę zewnętrzną można zlokalizować w dowolnym miejscu na gruncie, elewacji budynku czy też dachu. Atutem tej pompy ciepła jest fakt, iż może zostać zamontowana w budynkach znajdujących się w okolicach zwartej zabudowy ze względu na niewystarczającą powierzchnię działki, na której znajduje się budynek, czy też niekorzystne warunki geologiczne na terenie inwestycji.
Jednostka wewnętrzna przypomina swoim wyglądem lodówkę czy mały kocioł i może zostać ustawiona w dowolnym miejscu w budynku. Coraz częściej jest ona wyposażona w zintegrowany zasobnik, co zapewnia możliwie najmniejsze jej wymiary. W jednostce wewnętrznej zachodzi proces wymiany ciepła między czynnikiem chłodniczym a wodą z instalacji budynku.

Rodzaje pomp ciepła

Występują różne typy urządzeń, a podział ten wynika z wykorzystania odmiennych dolnych źródeł energii. Wymienia się więc trzy rodzaje pompy ciepła.
Pompy powietrze-woda Należą aktualnie do najpowszechniej wykorzystywanych ze względu na łatwość instalacji, jak i jej niższy koszt. W tym przypadku urządzenie pożytkuje energię cząsteczek powietrza do ogrzania wody w systemie CO i CWU. Jego sprawność jednak jest w znacznym stopniu zależna od aktualnie panujących na zewnątrz temperatur.
Pompy gruntowe Czerpią ciepło z ziemi. To tak naprawdę nieco szersza kategoria, w której znajdują się urządzenia o różnym sposobie pozyskiwania energii. Rozróżnia się ich dwie wersje – z kolektorami poziomymi i pionowymi. Różnica między nimi polega na tym, że pierwsze wymagają płytszego wykopu (ale na większej powierzchni), a drugie – głębszego odwiertu w jednym miejscu.

Sondy te są wypełnione specjalnym roztworem, charakteryzującym się niską temperaturą zamarzania. Za pomocą tej substancji pozyskują energię z gruntu i przekazują ją dalej do urządzenia. Istotną zaletą tego rozwiązania jest przede wszystkim brak wpływu warunków pogodowych na działanie pompy ciepła. Wadą zaś – koszty inwestycji, które są znacznie wyższe niż w przypadku sprzętu typu powietrze-woda.
Pompy woda-woda To urządzenia wymagające specjalnych odwiertów do wód gruntowych. Na ich potrzeby najczęściej wykonuje się studnię czerpną i zrzutową. Działanie takiej pompy polega na wykorzystaniu energii cieplnej z wód gruntowych. Ciecz pozyskana ze źródła jest tłoczona do jednego z wymienników. Następnie, podobnie, jak w przypadku typu gruntowego – ciepło zostaje przetransferowane do czynnika roboczego o niskiej temperaturze zamarzania, znajdującego się w tym samym wymienniku. W wyniku tego kontaktu związek ten odparowuje i trafia do sprężarki, gdzie – pod wpływem sprężenia, rośnie jego temperatura i ciśnienie. Wówczas trafia do drugiego wymiennika ciepła i oddaje energię do CWU lub CO. W końcu skrapla się i wraca do poprzedniego zbiornika, gdzie cały proces się powtarza.
Pompy ciepła typu SPLIT Oprócz powyższego podziału stosuje się jeszcze inne rozróżnienie pomp ciepła, w tym m.in. na to, jak są one zbudowane. Ze względu na to kryterium wyróżnia się m.in. urządzenia typu SPLIT. W tym przypadku składają się one z dwóch jednostek – zewnętrznej i wewnętrznej.

Pierwsza część odpowiada za pozyskiwanie i transformację energii ze środowiska. Następnie, poprzez instalację chłodniczą, przekazuje ją do jednostki wewnętrznej, nazywanej też hydroboxem. Wynika to z połączenia w niej dwóch układów – hydraulicznego i elektrycznego. Konstrukcja umieszczona w kotłowni odbiera od zewnętrznego agregatu ciepło, a następnie przekazuje je dalej do systemu CWU lub CO.

Duże znaczenie ma odpowiednia odległość między obiema jednostkami. Wskazuje się, że – w teorii – można zainstalować moduł zewnętrzny od 3 do nawet 30 metrów od wewnętrznego. Jednak im większy dystans, tym większe są straty energii cieplnej. Dlatego wskazuje się, że optymalnie powinno się go montować nie więcej niż 7–8 metrów od elementu znajdującego się w kotłowni. Z drugiej strony – zbyt bliskie położenie potencjalnie będzie wpływać na komfort domowników ze względu na dźwięki, jakie wydaje urządzenie w czasie pracy. Trzeba przy tym pamiętać, że obie jednostki połączyć może wyłącznie wykwalifikowany specjalista, posiadający stosowne uprawnienia (w zakresie fluorowanych gazów cieplarnianych).

Pompy ciepła typu SPLIT mają zasadniczą zaletę – w rurach łączących jednostkę wewnętrzną a zewnętrzną płynie gaz, a nie woda. W przeciwnym wypadku trzeba byłoby zastosować dodatkowe zabezpieczenia przeciwzamrożeniowe. W przypadku pomp ciepła typu SPLIT nie ma potrzeby wdrażania takiego rozwiązania. Dzięki temu zmniejszają się koszty instalacji a użytkownik otrzymuje stabilną instalację odporną na zamrożenia.
Pompy ciepła typu MONOBLOK SPLIT-y zakładają rozłożenie całego układu na dwie jednostki. MONOBLOK z kolei, jak sugeruje sama nazwa, to pompa ciepła składająca się z pojedynczego modułu, montowanego poza budynkiem. W jednej części zostały zamknięte wszystkie elementy układu, potrzebne do pobrania energii z dolnego źródła, jej transformacji i transferu ciepła do systemu centralnego ogrzewania lub ciepłej wody użytkowej danego budynku.

Trudnością związaną z tego typu instalacją jest fakt, że trzeba wyprowadzić elementy układu grzewczego poza mury domu. To wymaga również stosownego zabezpieczenia ich przed zamarzaniem i innymi warunkami atmosferycznymi. Z drugiej strony jednak MONOBLOK charakteryzuje się dużą szczelnością instalacji chłodniczej. Nie wymaga bowiem wykonania przyłącza, przez które przechodziłby czynnik roboczy, a jedynie hydraulicznego. To z kolei wiąże się też z brakiem konieczności posiadania specjalnych uprawnień do pracy z układami F-gazowymi. Ponadto – cała jednostka, choć większa w przypadku SPLIT-u, znajduje się na zewnątrz, więc nie ma konieczności wygospodarowania przestrzeni w kotłowni na kolejne urządzenie.

Wybór odpowiedniego rodzaju pompy ciepła zależy m.in. od ilości miejsca, jaką dysponuje się wokół domu, jak i w samym budynku. W razie pytań, który z tych systemów będzie lepszy, zawsze warto zwrócić się do specjalistów.

Proponujemy najwyższej jakości urządzenia sprawdzonej marki:

Jesteśmy autoryzowanym serwisem Mitsubishi Electric. Pompy ciepła, które proponujemy są objęte 5 letnią gwarancją producenta.