CZYSTE POWIETRZE - dofinansowanie do istniejących budynków

Jaki jest cel programu "CZYSTE POWIETRZE"?

Program Czyste Powietrze jest dedykowany do budynków istniejących wymagających termomodernizacji. Głównym celem programu jest wsparcie właścicieli budynków jednorodzinnych oraz właścicieli lokali z wydzieloną księga wieczystą w wymianie starych źródeł ciepła  na noweoczesne, ekologiczne urządzenia grzewcze, w tym pompy ciepła powietrze-woda o podwyższonej efektywności energetycznej.


Możesz uzyskać nawet do 136 200 zł bezwrotnej dotacji!

Dla kogo?
Dla właścicieli i współwłaścicieli budynków mieszklanych jednorodzinnych lub wydzielonych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą
Na co? Na kompleksową termomodernizację budynku tj. wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplenie budynku oraz na wymianę nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczene spełniające najwyższe normy urządzenia grzewcze.
Jak złożyć wniosek? Wniosek może zostac złożony w formie elektronicznej, który zostanie podpisany Profilem Zaufanym, bądź w formie papierowej, podpisany ręcznie, wysłanej na adres wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Progi dofinansowania Czystego Powietrza są uzależnione od dochodu Beneficjenta. Poniżej znajdziesz informacje z jakiego progu możesz skorzystać i ile maksymalnie możesz uzyskać zwrotu!

Bez kompleksowej termomodernizacji:

 • Maksymalna kwota dotacji którą możesz otrzymać bez mikroinstalacji fotowoltaicznej do 35 000 zł
 • Maksymalna kwota dotacji którą możesz otrzymać z mikroinstalacją fotowoltaiczną do 41 000 zł
Jeśli wykonasz audyt energetyczny dodatkowo możesz uzyskać +1 200 zł zwrotu.

Z kompleksową termomodernizacją:

 • Maksymalna kwota dotacji którą możesz otrzymać bez mikroinstalacji fotowoltaicznej do 60 000 zł
 • Maksymalna kwota dotacji którą możesz otrzymać z mikroinstalacją fotowoltaiczną do 66 000 zł

* Jeśli wykonasz audyt energetyczny dodatkowo możesz uzyskac +1 200 zł zwrotu.

Podstawowy poziom dofinansowania Czyste Powietrze - maksymalne dotacje Poniżej przedstawiamy maksymalne dotacje dla poszczególnych kategorii kosztów kwalifikowanych na podstawowym poziomie dofinansowania:
POMPA CIEPŁA A+++/A++
maks. do 55% poniesienych kosztów nie więcej niż:

+ 19 400 zł
INSTALACJA CO/CWU maks. do 40% poniesienych kosztów nie więcej niż:

+ 8 100
INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA maks. do 40% poniesionych kosztów nie więcej niż:

+ 6 000 zł
WENTYLACJA MECHANICZNA maks. do 40% poniesionych kosztów nie więcej niż:

+ 6 700 zł
TERMOMODERNIZACJA

tj. ocieplenie przegród, wymiana okien, drzwi i bram garażowych nie posiada limitu kwotowego.

INNE ŹRÓDŁA CIEPŁA
 • pompa ciepła powietrze/woda do 12 200 zł
 • pompa ciepła powietrze/powietrze do 4 400 zł
 • gruntowa pompa ciepła (A+++/A++) do 28 000 zł
 • podłączenie do sieci ciepłowniczej wraz z przyłączem do 12 200 zł
 • kocioł gazowy kondensacyjny do 6 100 zł
 • kotłownia gazowa do 8 300 zł
 • kocioł olejowy kondensacyjny do 7 400 zł
 • ogrzewanie elektryczne do 5 600 zł
INNE ŹRÓDŁA CIEPŁA NA PALIWO STAŁE
 • kocioł zgazowujący drewno do 6 600 zł
 • kocioł zgazowujący drewno (A+++/A++) do 9 000 zł
 • kocioł na pellet drzewny do 5 600 zł
 • kocioł na pellet drzewny (A+++/A++) do 9 100 zł

Bez kompleksowej termomodernizacji:

 • Maksymalna kwota dotacji którą możesz otrzymać bez mikroinstalacji fotowoltaicznej do 50 000 zł
 • Maksymalna kwota dotacji którą możesz otrzymać z mikroinstalacją fotowoltaiczną do 59 000 zł

Z kompleksową termomodernizacją:

 • Maksymalna kwota dotacji którą możesz otrzymać bez mikroinstalacji fotowoltaicznej do 90 000 zł
 • Maksymalna kwota dotacji którą możesz otrzymać z mikroinstalacją fotowoltaiczną do 99 000 zł

* Jeśli wykonasz audyt energetyczny dodatkowo możesz uzyskac +1 200 zł zwrotu.

Podwyższony poziom dofinansowania Czyste Powietrze - maksymalne dotacje

Poniżej przedstawiamy maksymalne dotacje dla poszczególnych kategorii kosztów kwalifikowanych na rozszerzonym poziomie dofinansowania:

POMPA CIEPŁA A+++/A++ maks. do 80% poniesionych kosztów, nie więcej niż:

+ 28 100 zł
INSTALACJA CO/CWU maks. do 70% poniesionych kosztów, nie więcej niż:

+ 14 300 zł
INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA maks. do 70% poniesionych kosztów, nie więcej niż:

+ 9 000 zł
WENTYLACJA MECHANICZNA maks. do 70% poniesionych kosztów, nie więcej niż:

+ 11 700 zł
TERMOMODERNIZACJA

tj. ocieplenie przegród, wymiana okien, drzwi i bram garażowych nie posiada limitu kwotowego.
INNE ŹRÓDŁA CIEPŁA
 • pompa ciepła powietrze/woda do 22 000 zł
 • pompa ciepła powietrze/powietrze do 7 800 zł
 • gruntowa pompa ciepła (A+++/A++) do 40 700 zł
 • podłączenie do sieci ciepłowniczej wraz z przyłączem do 17 800 zł
 • kocioł gazowy kondensacyjny do 10 700 zł
 • kotłownia gazowa do 13 900 zł
 • kocioł olejowy kondensacyjny do 13 000 zł
 • ogrzewanie elektryczne do 9 700 zł
INNE ŹRÓDŁA CIEPŁA NA PALIWO STAŁE
 • kocioł zgazowujący drewno do 11 700 zł
 • kocioł zgazowujący drewno (A+++/A++) do 14 300 zł
 • kocioł na pellet drzewny do 9 700 zł
 • kocioł na pellet drzewny (A+++/A++) do 14 300 zł

Bez kompleksowej termomodernizacji:

 • Maksymalna kwota dotacji którą możesz otrzymać bez mikroinstalacji fotowoltaicznej do 70 000 zł
 • Maksymalna kwota dotacji którą możesz otrzymać z mikroinstalacją fotowoltaiczną do 79 000 zł

Z kompleksową termomodernizacją:

 • Maksymalna kwota dotacji którą możesz otrzymać bez mikroinstalacji fotowoltaicznej do 120 000 zł
 • Maksymalna kwota dotacji którą możesz otrzymać z mikroinstalacją fotowoltaiczną do 135 000 zł

* Jeśli wykonasz audyt energetyczny dodatkowo możesz uzyskac +1 200 zł zwrotu.

Najwyższy poziom dofinansowania Czyste Powietrze - maksymalne dotacje
Poniżej przedstawiamy maksymalne dotacje dla poszczególnych kategorii kosztów kwalifikowanych na najwyższym poziomie dofinansowania:
POMPA CIEPŁA A+++/A++ maks. do 100% poniesienych kosztów nie więcej niż:

+ 35 200 zł
INSTALACJA CO/CWU maks. do 100% poniesienych kosztów nie więcej niż:

+ 20 400
INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA maks. do 100% poniesionych kosztów nie więcej niż:

+ 16 700 zł
WENTYLACJA MECHANICZNA maks. do 100% poniesionych kosztów nie więcej niż:

+ 15 000 zł
TERMOMODERNIZACJA

tj. ocieplenie przegród, wymiana okien, drzwi i bram garażowych nie posiada limitu kwotowego.
INNE ŹRÓDŁA CIEPŁA
 • pompa ciepła powietrze/woda do 31 500 zł
 • pompa ciepła powietrze/powietrze do 11 100 zł
 • gruntowa pompa ciepła (A+++/A++) do 50 900 zł
 • podłączenie do sieci ciepłowniczej wraz z przyłączem do 22 200 zł
 • kocioł gazowy kondensacyjny do 15 300 zł
 • kotłownia gazowa do 18 500 zł
 • kocioł olejowy kondensacyjny do 18 500 zł
 • ogrzewanie elektryczne do 13 900 zł
INNE ŹRÓDŁA CIEPŁA NA PALIWO STAŁE
 • kocioł zgazowujący drewno do 16 700 zł
 • kocioł zgazowujący drewno (A+++/A++) do 20 400 zł
 • kocioł na pellet drzewny do 13 900 zł
 • kocioł na pellet drzewny (A+++/A++) do 20 400 zł

Co to jest kompleksowa termomodernizacja?

Warunkiem skorzystania z wyższych kwot dofinansowania z poszczególnych progów jest wykonanie komplesowej termomodernizacji budynku. Czy różni się ona od zwykłej termomodernizacji?

W przypadku podstawowej termomodernizacji (bez audytu), to Ty decydujesz jakie elementy termomodernizacji chcesz wykonać!

Jeśli wymieniasz stare źródło ciepła albo posiadasz już takie które spełnia wymogi Czystego Powietrza możesz skorzystać z dofinansowania na inne elementy termomodernizacji. Jeśli chcesz tylko ocieplić budynek, bez wymiany stolarki okiennej to nic nie stoi Ci na przeszkodzie. Jedynie o czym musisz pamiętać to aby materiały które kupujesz spełniały wymogi Czystego Powietrza. W przypadku ocieplenia, przed kupnem styropianu należy wykonać wyliczenia grubości wymaganego ocieplenia na kalkulatorze grubości izolacji. W przypadku wymiany stolarki również należy pamiętać o tym aby zakupione okna czy drzwi speniały wmogi Czystego Powietrza i posiadały stosowne certyfikaty.

W przypadku kompleksowej termomodernizacji zakres prac, które należy wykonać aby uzyskać wyższe kwoty maksymalne z danego progu, zależny jest od audytu energetycznego.
Audytor wskarze jakie prace należy wykonać aby budynek osiągnął co najmniej jeden wskaźnik kompleksowej termomodernizacji:

 • zmniejszenie zapotrzebowania na energię użytkową do 80 kWh/(m2*rok) lub
 • zmniejszenie zapotrzebowania na energię użytkową o min. 40%

Decydując się na wariant z kompleksową termomodernizacją musimy zrealizować w całości zalecenia z audytu energetycznego! Rownież w tym przypadku wszytskie zakupione towary muszą spełniać wymogi programu Czyste Powietrze.

Przykład:
Klient chce skorzystać z kompleksowej termomodernizacji. Pierwszym krokiem jaki zalecamy jest spotkanie z audytorem, który wykona dla audyt energetyczny budynku. Posiadając taki audyt, we wniosku zaznaczamy te elemnty, które wskazał specjalista. Możemy oczywiście zaznaczyć więcej elementów niż zostało to uwzględnione w audycie. Nie możemy jednak zaznaczyć mniej elementów niż wykazał audyt, ponieważ w takim przypadku klient nie osiągnie wymaganego zmniejszenia zapotrzebowania na energię użytkową. Jeśli Wnioskodawca otrzymał pozytywną decyzję i fundusz przyznał dotację,  ma on 30 miesięcy (I i II poziom) bądź 36 miesięcy (III poziom) od dnia złożenia wniosku na wykonanie wszytskich prac związanych z termomodernizacją określonych we wniosku i audycie.

Dotacja z prefinansowaniem - jak to działa?

Jest to dobry wybór dla Beneficjentów, którzy nie posiadają pieniędzy na uregulowanie należności z własnej kieszeni.

Dofinansowanie z prefinansowanie polega na wypłacie wykonawcy danego przedsięwzięcia, części dotacji w formie zaliczki przed rozpoczęciem prac lub na jego początku oraz wypłacie pozostałej części dotacji po zakończeniu realizacji całego przedsięwzięcia. 

W przypadku skorzystania z prefinansowania, kwoty dotacji pozostają bez zmian. Istnieje jednak kilka różnic:
 • czas na wykonanie wszytskich prac o które wnioskowano skraca się do 18 miesięcy od dnia złożenia wniosku.
 • z prefinansowania mogą skorzystać osoby które kwalifikuja się na podwyższony i najwyższy poziom (nie dotczy poziomu podstawowego)
 • prefonansowanie może obejmować maksymalnie trzech wykonawców (trzy umowy)
 • przed złożeniem wniosku Wnioskodawca musi mieć już wybrnych wykonawców z którymi podpisał umowy na wykonanie prac (wg wzoru umowy na prefinansowanie z WFOiŚGW)

Jeśli szukasz wykonacy na prefinansowanie - BIO-KLIM jest dla Ciebie!

Nasza firma umożliwia skorzystanie z prefinansowania w przypadku montażu pompy ciepła, instalacji fotowoltaicznej, modernizacji CO i CWU oraz wentylacji mechanicznej.

Co jeszcze warto wiedzieć o Czystym Powietrzu?

1. Masz kocioł na paliwo stałe i chcesz wykonać tylko ocieplenie budynku?
 • Jeżeli kocioł na paliwo stałe jest co najmniej 5 klasy, to masz możliwość otrzymania dopłaty na ocieplenie ścian, dachu, czy wymianę okien.
 • Pamiętaj jednak, że taka możliwość obejmuje budynki, które posiadają wniosek o pozwolenie na budowę lub zgłoszenie budowy wydane przed 31 grudnia 2023 r.

2. Czy wymiana pokrycia dachowego stanowi koszt kwalifikowany w programie?
 • Tak, jeżeli ocieplenie dachu wykonasz od zewnątrz i konieczne będzie zdemontowanie obecnego pokrycia dachowego.
 • Nie, jeśli w ramach przedsięwzięcia wykonane jest ocieplenie stropu pod nieocieplonym poddaszem albo ocieplenie dachu od wewnątrz.

3. Czy kosztem kwalifikowanym jest zastosowanie na elewacji samych farb/mas/tynków termoizolacyjnych?
 • Tak, jeśli będzie to element systemu dociepleń, którego zastosowanie w całości spełni wymagania związane z uzyskaniem maksymalnego współczynnika przenikania ciepła U (WT2021).
 • Nie, jeśli jako materiał dociepleniowy położysz wyłącznie farby bądź tynki termoizolacyjne.

4. Czy docieplenie fundamentów wraz z wykonaniem prac ziemnych jest kosztem kwalifikowanym?
 • Tak, docieplenie ścian fundamentów oraz izolacja przciwwilgociowa, łącznie z pracami ziemnymi, mogą stanowić koszt kwalifikowany w przypadku realizacji prac związanych z dociepleniem ścian. Najważnejsze jest to aby zachowana była ciągłość izolacji.

5. Czy dofinansowanie obliczane jest od kwoty netto czy brutto?
 • Dofinansowanie z programu Czyste Powietrze obliczane jest od kwoty netto. Uregulowanie należnego podatku VAT leży po stronie Beneficjenta.


6. Czy istnieje lista urządzeń, które spełniają wymagania Czystego Powietrza?

 • Tak, lista urządzeń i materiałów spełniających wymagania programu to lista ZUM (Lista Zielonych Urządzeń i Materiałów). Jeśli decydujesz się na zakup np. pompy ciepła warto sprawdzić, czy znajduje się ona na tej liście. Jeśli nie, nie będziesz mógł skorzystać dofinansowania.
 • Oferowane przez firmę BIO-KLIM pompy ciepła Mitsubishi Electric spełniają wymogi programu Czyste Powietrze i znajdują się na liście ZUM.


7. Na jaką moc mikoinstalacji fotowoltaicznej mogę uzyskać dopłatę?

 • Dofinansowanie obejmuje instalacje o mocy od 2 do 10 kW.
 • Instalacja musi być nowa. Fundusz nie dotuje rozbudowy już istniejących instalacji fotowoltaicznych.
 • Jeśli na instalację PV uzyskano dotację z programu "Mój Prąd" nie ma możliwości uzyskania dotacji na tą samą instalację z programu "Czyste Powietrze".

8. Co to jest audyt energetyczny?
 • Jest to analiza stanu budynku pod kątem możliwości zminimalizowania zużycia energii. Dokument ten określa parametry techniczne oraz zakres termomodernizacji wskazując optymalne rozwiązania.

9. Czy mogę spodziewać się kontroli z funduszu?
 • Tak, fundusz ma prawo dokonać kontroli wykonanych prac objętych dofinansowaniem w przeciągu 5 lat od zakończenia prac. Również w trakcie rozliczania fundusz może wykonać taką kontrolę w formie zdalnej oraz fizycznej na miejscu.
 • Beneficjent zobowiązany jest przechowywać wszystkie dokumenty związane z termomodernizacją do końca okresy trwałości przedsięwzięcia, czyli przez 5 lat.
 • Jeśli Beneficjent wykonał jakąś część przedsięwzięcia "siłami własnymi" wypłata dotacji będzie poprzedzona kontrolą.
Zastanawiasz się, czy możesz skorzystać z dofinansowania? Skontaktuj się z jednym z naszych doradców! Jeśli masz jakieś pytania dotyczące dofinansowań koniecznie skontaktuj się z naszymi ekspertami.  Podpowiedzą jaki program dofinansowujący będzie dla Ciebie najbardziej korzystny i poprowadzą całą procedurę związaną z uzyskaniem dofinansowania.

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00.
Doradca ds. dofinansowań
Irena Kaczmarek
+48 696 427 815
i.kaczmarek@bio-klim.pl
Doradca ds. dofinansowań Sandra Barron
+ 48 734 688 806
s.barron@bio-klim