Nabór nr 5 wniosków o dofinansowanie w programie Priorytetowym Mój Prąd został ZAMKNIĘTY z powodu wyczerpania środków.
UWAGA! Planowane jest uruchomienie szóstego naboru wniosków o dofinansowanie w programie Mój Prąd. Na ten moment nie ogłoszono daty wprowadzenia nowego naboru. Będziemy na bieżąco informować o zmianach.

Jaki jest cel programu „Mój Prąd” ?

Głównym celem programu Mój Prąd jest zwiększenie produkcji energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznych na terenie całej Polski.


Kto może starać się o dofinansowanie?


Wnioski o dofinansowane z programu Mój Prąd dedykowany jest dla:
 • nowych użytkowników instalacji fotowoltaicznych, czyli prosumentów, którzy rozliczają się w systemie net-billing
 • dotychczasowych prosumentów, którzy zmienili system rozliczania z systemu opustów, czyli net-metering na system net-billing.

Główne warunki programu Mój Prąd.

Aby skorzystać z dofinansowania z programu Mój Prąd, prosument musi spełnić kilka warunków:
 • instalacja fotowoltaiczna powinna miec moc od 2 kW do 10 kW
 • beneficjent musi posiadać Profil Zaufany (nie ma możliwości złożyć wniosku w wersji papierowej bądź mailowej)
 • rozliczenie z wyprodukowanej energii elektrycznej musi odbywac się w systemie net-billing
 • instalacja fotowoltaiczna musi być zamonotowana, a wniosek złożony po rozliczeniu Beneficjenta z wykonawcą (niezbędna faktura oraz dokumenty dotyczące zamontowanych urządzeń)
 • mikroinstalacja musi być odebrana przez energetykę, która wystawi potwierdający dokument OSD

Dofinansowaniu NIE PODLEGAJĄ rozbudowy instalacji fotowoltaicznych, czyli przedsięwzięcia polegające na zwiększeniu mocy już istniejącej mikroinstalacji fotowoltaicznej (nie obejmuje zarówno dołożenia paneli fotowoltaicznych jak i przyłączenie do jednego nr PPE kolejnej instalacji fotowoltaicznej z odrębnym inwerterem.)

Ile można otrzymać zwrotu z programu "Mój Prąd"?

Dofinansowanie "Mój Prąd" dla prosumentów net-billing
Otrzymaj do 6 000 zł na samą instalację fotowoltaiczną lub do 7 000 zł na instalację fotowoltaiczną i dodatkowe urządzenia:

+ do 16 000 zł

na magazyn energii przy zakupie instalacji fotowoltaicznej
+ do 19 400 zł

na pompę ciepła powietrze-woda (podwyższona klasa efektywości energetycznej A++)
+ do 12 600 zł

na pompę ciepła powietrze-woda (klasa efektywności energetycznej min. A)
+ do 4 400 zł

na pompę ciepła powietrze-powietrze (np. klimatyzacja - klasa efektywności energetycznej min. A+)
+ do 5 000 zł

na magazyn ciepła (np.bufor, zbiornik c.w.u. - klasa efektywności energetycznej min. A)

+ do 3 000 zł

na inteligentny system zarządzania energią EMS / HEMS
+ do 28 500 zł

na gruntową pompę ciepła (podwyższona klasa efektywości energetycznej A++)
+ do 3 500 zł

na kolektory słoneczne c.w.u.

Co warto wiedzieć o programie "Mój Prąd"

1. Poprawnie wypełniony wnioskek możemy złożyć wyłącznie drogą internetową korzystając z Generatora wniosków o dofinansowanie GWD udostępnionego przez NFOŚiGW.  Złożenie wniosku o zwrot z dotacji możliwe jest jedynie przez osoby, które posiadają Profil Zaufany.

2. Aby ubiegać się o zwrot z dotacji, wnioskodawca jest zobowiązany załącznyć fakturę potwierdzającą koszty inwestycji wraz z dowodami wpłat jeśli były to przelewy (nie dotyczy płatności gotówkowych). Niezbędnym dokumentem jest również Zaświadczenie potwierdzające przyłączenie mikroinstalacji do sieci tzw. OSD. Dodatkowo zestaw dokumentów powinien zawierać karty techniczne paneli fotowoltaicznych oraz inwertera, potwierdzające sprawność i jakość zastosowanych urządzeń.

3. Beneficjentem programu Mój Prąd może zostać jedynie właściciel bądź współwłaściciel budyku. Ważne jest też to, aby umowa z energetyką wraz z nr PPE (Punkt Poboru Energii) również były na dane właściciela bądź współwłaściciela nieruchomości.

4. Zwrot dotacji przekazywany jest przelewem na wkazane konto przez Beneficjenta.

5. Dofinansowanie jest udzielane wyłącznie Wnioskodawcą, którzy rozliczają się w systemie net-billing.

6. Urządzenia które zostały zainstalowane muszą być nowe
i wyprodukowane w ciugu 24 miesięcy przed montażem.

7. Grantobiorca zobowiązany jest do ekspoatacji instalacji i zamontowanych uządzeń, przez co najmniej 5 lat od dnia wypłaty dofinansowania. Wymagane jest również zamontowanie w widocznym miejscu, tabliczki informującej, że projekt jest współfinansowany z Programu "Mój Prąd".

8. Program Mój Prąd wyklucza instalacje fotowoltaiczne zamontowane na dachu pokrytym materiałem zawierającym azbest. Beneficjent powinien przez zamontowaniem instalacji wymienić pokrycie dachowe.

9. Korzystając z dofinansowania do urządzeń grzewczych tj. pompa ciepła, należy pamiętać, że w budynku nie może być zainstalowane i nie będzie użytkowane źródło ciepła na paliwo stałe. Wyjątkiem jest:
 • kocioł na biomasę drzewną o obniżonej emisyjności cząstek stałych o wartości ≤ 20 mg/m3 spełniający wymagania ekoprojektu, oraz
 • spełniające wymagania ekoprojektu kominki wykorzystywane na cele rekreacyjne;

Należy pamiętać również o aktach prawa miejscowego w tym uchwałach antysmogowych obowiązujących na terenie, na którym znajduje się budynek mieszkalny objęty dofinansowaniem. W niektórych przypadkach są one bardziej rygorystyczne i mogą wykluczać w/w wyjątki.

10. Z dofinansowania mogą skorzystać osoby posiadające:
 • istniejące / modernizowane budynki jednorodzinne
 • nowo wybudowane domy jednorodzinne
Zastanawiasz się, czy możesz skorzystać z dofinansowania? Skontaktuj się z jednym z naszych doradców! Jeśli masz jakieś pytania dotyczące dofinansowań koniecznie skontaktuj się z naszymi ekspertami.  Podpowiedzą jaki program dofinansowujący będzie dla Ciebie najbardziej korzystny i poprowadzą całą procedurę związaną z uzyskaniem dofinansowania.

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00.
Doradca ds. dofinansowań
Irena Kaczmarek
+48 696 427 815
i.kaczmarek@bio-klim.pl
Doradca ds. dofinansowań Sandra Barron
+ 48 734 688 806
s.barron@bio-klim