Zgłoszenia mikroinstalacji do energetyki


W ramach współpracy wszytskie zaintalowane przez nas mikroinstalacje zgłaszamy do odpowiedniego operatora energii elektrycznej.


Pamiętaj, że moc instalacji nie może być większa niż moc przyłączeniowa określona w umowie z energetyką.


Wypełnienimy dla Państwa zgłoszenie przyłączenia mikroinstalacji do sieci oraz prześlemy do odpowiedniego dostawcy energii wraz z odpowiednimi załącznikami.
Zgłoszenie, oprócz danych wnioskodawcy zawiera informację ze wskazaniem lokalizacji przyłączenia mikroinstalacji oraz schemat instalacji elektrycznej budynku.

Po zweryfikowaniu dokumentów przez operatora sieci energetycznej wnioskodawca zostaje poinformowany o przyjęciu zgłoszenia.

Jeżeli dokumentacja jest kompletna, operator powinien w ciągu 30 dni od zgłoszenia przyłączenia mikroinstalacji do sieci dostarczyć i zainstalować u wnioskodawcy licznik dwukierunkowy. Usługa jest w pełni darmowa.

 
Zastanawiasz się nad zakupnem paneli fotowoltaicznych?
Nie czekaj skontaktuj się z nami!

Zgłoszenie mikroinstalacji do Państwowej Straży Pożarnej pow. 6,5 kW

Od 19.09.2020 została zmieniona ustawa Prawa budowlanego, która wprowadziła obowiązek dla inwestorów, którzy zdecydowali się na montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy powyżej 6,5 kW.

  • W pierwszym etapie wysyłamy projekt instalacji do rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych aby uzyskać akceptację pod względem zgodności instalacji z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej.

 

  • W kolejnym kroku dostarczamy do organów Państwowej Straży Pożarnej zgłoszenie oraz opieczętowaną przez rzeczoznawcę kserokopię planu instalacji fotowoltaicznej wraz ze schematem jednokreskowym.


Tak przygotowaną dokumentację dot, instalacji fotowoltaicznej wraz z kartami gwarancyjnymi, kartami technicznymi oraz fakturą przesyłamy do naszych klientów.


Jeśli jesteś zainteresowany instalacją fotowoltaiczną, napisz przez formularz kontaktowy! Przygotujemy darmową ofertę dostosowaną do Twoich potrzeb.