Czyste powietrze

Dofinansowanie „Czyste powietrze” obejmuje wymianę starych źródeł ciepła w modernizowanych budynkach, na nowoczesne i ekologiczne pompy ciepła powietrze-woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej.

O dofinansowanie może starać się właściciel bądź współwłaściciel jednorodzinnego budynku mieszkalnego, lub wydzielonego lokalu mieszkalnego w budynku jednorodzinnym z wyodrębnioną księgą wieczystą.

W ramach umowy możesz liczyć na naszą darmową pomoc w wypełnieniu i złożeniu wniosku o dofinansowanie. Program “Czyste Powietrze” zapewni Ci zwrot części poniesionych kosztów na termomodernizację Twojego domu.

Istnieją dwa progi dofinansowania:

Podstawowy * do 13 500zł

dochód wnioskodawcy (podstawa obliczenia podatku) nie może przekroczyć 100 000 zł na rok
Rozszerzony * do 18 000 zł

przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydawanym zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, nieprzekracza kwoty:
  • 1 563,60 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
  • 2 189,00 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Mój prąd

Celem programu „Mój Prąd” jest zwiększenie produkcji energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznych na terenie całej Polski.

O dofinansowanie mogą starać się osoby fizyczne wytwarzające energię elektryczną na własne potrzeby, które mają zawartą umowę kompleksową regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w instalacji fotowoltaicznej.

Wniosek o dofinansowanie składany jest przez Klienta przez Profil Zaufany. Dofinansowanie do fotowoltaiki jest w wysokości 3 000 zł.

Sprzedaż ratalna

Przy współpracy z bankiem Santander Consumer Bank prowadzimy nisko-oprocentowaną sprzedaż ratalną, tylko 3% w skali roku, bez dodatkowych prowizji.

Maksymalny okres kredytowania od 24 do 120 miesięcy.

Zajmujemy się całą procedurą złożenia wniosku a decyzja kredytowa podejmowana jest najczęściej w przeciągu kilkunastu minut.